วันที่ 13 มิถุนายน ที่กรุงบิซเคก นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน พบกับนายนเรนทรา โมดี ผู้ชนะการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอินเดียต่ออีกสมัย

Untitled Document