ทั้งสองประเทศควรใช้โอกาสนี้ พิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค ยืนหยัดการรักษาจุดร่วมสงวนจุดต่าง เดินไปในทางทิศเดียวกัน พยายามสร้างบรรยากาศที่ดี กระชับความร่วมมือ ลดความขัดแย้ง พยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายการลงนามความตกลงฯ

ความสมดุลและได้รับผลประโยชน์ด้วยกัน ทำให้กระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจโลกนำความผาสุกให้กับประชาชนทั่วโลกมากยิ่งขึ้น

การกระทำผิดกฎหมายของผู้ชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงกลายเป็นการต่อสู้ที่ไร้ความรุนแรง สนับสนุนผู้ชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงต่อต้านจีน เป็นการกระทำที่เสแสร้งประสงค์ร้าย และเป็นที่น่ารังเกียจยิ่ง      

หยุดการกระทำที่ขัดขวางการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน-สหรัฐฯ และร่วมกับจีนใช้ความพยายามเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมนุษย์

จีนและสหรัฐอเมริกาก็ย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะตัดสินใจเลือกได้ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทั้งจีนและสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อนานาประเทศทั่วโลก

บทวิเคราะห์เห็นว่า สภาพแวดล้อมประกอบธุรกิจของจีนคืบหน้าไปตามหนทางของระบบกฎหมาย และเคารพประเพณีประกอบธุรกิจสากล ซึ่งจะมีส่วนช่วยต่อการส่งเสริมการแข่งขันอย่างยุติธรรม

Untitled Document