สมุดปกขาวว่าด้วยธัญญาหารของจีนที่ประกาศในวันที่ 14 ตุลาคม ระบุว่า จีนผลิตธัญญาหารเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ปริมาณธัญญาหารเฉลี่ยต่อคนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก เมื่อปี 2018 จีนผลิตธัญญาหารเกือบ 660 ล้านตัน ปัจจุบันประชากรจีนมีธัญญาหารในครอบครองต่อคนเฉลี่ยประมาณ 470 กิโลกรัม สมุดปกขาวดังกล่าวยังระบุด้วยว่า จีนมีประชากรเกือบ 1 ใน 5 ของโลก และผลิตธัญญาหารประมาณ 1 ใน 4 ของโลก จีนพึ่งพาอาศัยกำลังของตนเลี้ยงตนเอง โดยเปลี่ยนจากสภาพ “ไม่พอกิน” มาเป็น “พอกิน” ตลอดจน “กินดี” ถือเป็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของประชาชนจีน และเป็นส่วนเกื้อกูลของจีนที่มีต่อความมั่นคงของธัญญาหารโลกด้วย(Bo/Zhou)

วันที่ 14 ตุลาคม จีนออกสมุดปกขาวว่าด้วยธัญญาหารของจีน โดยระบุว่า การตลาดธัญญาหารของจีนเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น โดยธุรกิจทุนต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับธัญญาหารได้เพิ่มปริมาณการแปรรูปธัญญาหารมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธัญญาหารมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สมุดปกขาวฉบับนี้ระบุว่า จีนปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่มีต่อองค์การการค้าโลกอย่างเข้มงวด โดยยกเลิกโควต้าและใบอนุญาตการนำเข้าผลิตผลการเกษตร ส่งเสริมการบริหารโควต้าภาษีศุลกากรการนำเข้าเกี่ยวกับข้าวเจ้า ข้าวโพด และข้าวสาลี นอกจากนี้ จีนยังลดภาษีศุลกากรนำเข้าธัญญาพืชอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก สมุดปกขาวระบุว่า ภายใต้เงื่อนไขประกันความปลอดภัยด้านธัญญาหารของประเทศ จีนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกอย่างจริงจัง เพื่อแบ่งปันการตลาดธัญญาหารขนาดใหญ่ของจีนให้กับประเทศที่ผลิตธัญญาหารที่สำคัญของโลก(Bo/Zhou)

ความเชื่อถือทางการเมืองซึ่งกันและกัน มีความมั่นคงและพลังมากขึ้น ทั้งสองประเทศจะสนับสนุนการแก้ปัญหาถึงแก่นที่เกี่ยวข้อง วางรากฐานที่มั่นคงทางการเมืองแก่การประสานยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาและขยายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในหลายด้าน

สองประเทศจะสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองหลายชั่วคน  บนพื้นฐานที่มีอนาคตและสร้างประโยชน์ร่วมกัน

หากจีนกับอินเดียสามารถพิจารณาและควบคุมทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถจัดการข้อขัดแย้ง และบรรลุความสำเร็จทางเศรษฐกิจสังคมในด้านการพัฒนาที่อำนวยประโยชน์แก่กัน

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เดินทางเยือนเมืองเจนไน ร่วมการพบปะครั้งที่สอง ระหว่างผู้นำจีน-อินเดีย โดยสื่อมวลชนอินเดียให้ความสนใจติดตาม และสถานีโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของอินเดียได้ถ่ายทอดสดการเยือนครั้งนี้ Tim/Chu/Zheng

“ยินดีต้อนรับสู่อินเดีย ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง” เพื่อแสดงความยินดีต่อการเยือนในครั้งนี้

การพัฒนาของการค้าการบริการระดับโลก ตลอดจน นำการพัฒนาเศรษฐกิจโลกไปสู่ อนาคตที่ “การบริการทั่วโลก สร้างประโยชน์ร่วมกัน”

จีนจะยังคงเดินหน้าการปฏิรูปอย่างลึกซึ้ง ยกระดับการเปิดประเทศ ตลอดจนบรรลุการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันหลากหลาย

จะมีเส้นทางบินตรงระหว่างเนปาลกับท่าอากาศยานนานาชาติต้าซิงปักกิ่งของจีน ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมนี้

Untitled Document