งานแสดงสินค้านำเข้าครั้งที่ 2 จะมีขนาดใหญ่กว่า คุณภาพสูงกว่า และมีกิจกรรมหลากหลายยิ่งขึ้นจากปีที่แล้ว

เดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับกัมพูชาให้ประสบผลสำเร็จใหม่ สร้างความผาสุกแก่ประเทศและประชาชน

ทั้งทางการเมือง ธุรกิจ และทางวิชาการจาก 170 ประเทศและเขตแคว้น จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้านำเข้าครั้งนี้ตามคำเชิญ

เดินหน้ากระแสเศรษฐกิจโลกยุคใหม่เพื่อสร้างความผาสุกแก่ประชาชนทุกประเทศทั่วโลกมากยิ่งขึ้น

 สาเหตุที่ CNN  ตั้งคำถามดังกล่าว จีนมองว่าแท้จริง CNN มีอคติ และไม่ต้องการคำตอบใดๆ เพราะว่า คำตอบนั้นมีอยู่ในใจของพวกเขาแล้ว ซึ่งการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่น่าสลดใจนี้เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น (BO/LING/CAI)

ในอดีตเศรษฐกิจอินเตอร์เน็ต บิ๊กเดต้า คลาวด์ และเทคโนโลยีใหม่ จีนไม่เพียงแต่ยืนหยัดบนหนทางของตนเอง หากยังผลักดันโลกด้วย หนทางแห่งการพัฒนาจะยิ่งเดินยิ่งก้าวหน้า ยืนหยัดบนหนทางของตนเอง จึงจะสามารถสร้างวิถีทางแห่งการสร้างสรรค์ในแบบของตนเองขึ้นได้

Untitled Document