“1 แถบ 1 เส้นทาง” ไม่เพียงแต่เป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ต่อการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้น หากยังมีบทบาทในการแก้ไขความไม่สมดุลด้านการพัฒนาของโลกอีกด้วย 

วันที่ 13 มิถุนายน ที่กรุงบิซเคก นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน พบกับนายนเรนทรา โมดี ผู้ชนะการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอินเดียต่ออีกสมัย

ตอนนี้ที่นั่งเค้าเหลือไม่กี่ที่ แล้วนะจ้ะ เพราะโทรมาขอบัตรกันในช่วงรายการ #ปากคอเราะLike กันจนสายไหม้!!!

วันที่ 11 กันยายน  กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศท่าทีของไทยต่อสถานการณ์ฮ่องกงอย่างเป็นทางการ ผ่านเว็บไซต์ทางการ http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/108794-Situation-in-Hong-Kong-SAR.html   เนื้อหาระบุว่า ประเทศไทยสนับสนุนนโยบาย“หนึ่งประเทศสองระบบ”ของจีน และเห็นว่ากิจการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นกิจการภายในของจีน โดยประเทศไทยสนับสนุนความพยายามของผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเทศบาลเขตบริหารพิเศษที่เร่งแก้ไขปัญหา ผ่านการติดต่อเจรจากับฝ่ายต่างๆ อย่างกว้างขวางจริงจัง ไทยเชื่อมั่นว่าเทศบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีความสามารถที่จะผ่อนคลายสถานการณ์ด้วยสันติวิธี  บรรลุความเจริญรุ่งเรืองถาวรของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  นำพาอนาคตที่รุ่งโรจน์ให้กับประชาชนฮ่องกง (Yim/Zheng)

วันที่ 11 กันยายน  กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศท่าทีของไทยต่อสถานการณ์ฮ่องกงอย่างเป็นทางการ ผ่านเว็บไซต์ทางการ http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/108794-Situation-in-Hong-Kong-SAR.html   เนื้อหาระบุว่า ประเทศไทยสนับสนุนนโยบาย“หนึ่งประเทศสองระบบ”ของจีน และเห็นว่ากิจการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นกิจการภายในของจีน โดยประเทศไทยสนับสนุนความพยายามของผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเทศบาลเขตบริหารพิเศษที่เร่งแก้ไขปัญหา ผ่านการติดต่อเจรจากับฝ่ายต่างๆ อย่างกว้างขวางจริงจัง ไทยเชื่อมั่นว่าเทศบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีความสามารถที่จะผ่อนคลายสถานการณ์ด้วยสันติวิธี  บรรลุความเจริญรุ่งเรืองถาวรของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  นำพาอนาคตที่รุ่งโรจน์ให้กับประชาชนฮ่องกง (Yim/Zheng)

Untitled Document