จีนมีปัจจัยส่งเสริมเศรษฐกิจให้พัฒนาอย่างมีคุณภาพมากขึ้น

ข้อมูลล่าสุดจากกรมสถิติแห่งประเทศจีน ระบุว่า ความต้องการภายในประเทศของจีนมีศักยภาพสูงในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ รวมไปถึงเศรษฐกิจมีการพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคง ทั้งนี้ มาจากมาตรการ ของรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์ต่อนโยบายต่าง ๆ เช่น การลดภาษี การลดค่าประกันทางสังคมแก่วิสาหกิจ การลดรายการต้องห้ามสำหรับการลงทุนจากต่างชาติ การสร้างเขตสาธิตตัวอย่างที่เมืองเซินเจิ้น เขตใหม่บริเวณใกล้ท่าเรือของเขตการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้ ตลอดจนการเพิ่มเขตการค้าเสรีอีก 6 แห่ง

วิสาหกิจจีนยืนหยัดการพัฒนาด้วยพลังของนวัตกรรมและเร่งปรับปรุงโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นภายในต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูง ในรายชื่อบริษัท 500 อันดับแรกของนิตยสาร FORTUNEประจำปี 2019 มีจำนวนวิสาหกิจจีนมากกว่าบริษัทสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก ภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่มั่นคง จีนจะยังคงใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต เพื่อเพิ่มปัจจัยทำให้เศรษฐกิจโลกมีความมั่นคง

Tim/Ldan/Zheng

Untitled Document