กระทรวงการต่างประเทศไทยแสดงท่าทีต่อสถานการณ์ฮ่องกง

กระทรวงการต่างประเทศไทยแสดงท่าทีต่อสถานการณ์ฮ่องกง

วันที่ 11 กันยายน  กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศท่าทีของไทยต่อสถานการณ์ฮ่องกงอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ทางการhttp://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/108794-Situation-in-Hong-Kong-SAR.html
เนื้อหาระบุว่า ประเทศไทยสนับสนุนนโยบาย“หนึ่งประเทศสองระบบ”ของจีน และเห็นว่ากิจการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นกิจการภายในของจีน

โดยประเทศไทยสนับสนุนความพยายามของผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเทศบาลเขตบริหารพิเศษที่เร่งแก้ไขปัญหา ผ่านการติดต่อเจรจากับฝ่ายต่างๆ อย่างกว้างขวางจริงจัง ไทยเชื่อมั่นว่าเทศบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีความสามารถที่จะผ่อนคลายสถานการณ์ด้วยสันติวิธี  บรรลุความเจริญรุ่งเรืองถาวรของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  นำพาอนาคตที่รุ่งโรจน์ให้กับประชาชนฮ่องกง

(Yim/Zheng)

Untitled Document