ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษมาเก๊าระบุ ปฏิบัติตาม “ 1 ประเทศ 2 ระบบ”

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเฮ่อ อีเฉิง ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษมาเก๊า สมัยที่ 5 กล่าวกับผู้สื่อข่าวไชน่ามีเดียกรุ๊ปว่า มาเก๊าจะ ปฏิบัติตามหลักการ “ 1 ประเทศ 2 ระบบ”อย่างมั่นคง ใช้โอกาสการพัฒนาของเขตอ่าวกว่างตุง– ฮ่องกง-มาเก๊า(Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area)

นายเฮ่อ อีเฉิงกล่าวเน้นว่าหลักการ “  1 ประเทศ  2 ระบบ”มีพื้นฐานคือ “1 รัฐ ” ต้องรักษาอำนาจของรัฐธรรมนูญและกฎหมายพื้นฐาน มาเก๊าจะปฏิบัติตามนโยบายนี้ภายใต้การนำของรัฐบาลกลางอย่างมั่นคง

นายเฮ่อ อีเฉิงชี้ว่า ก่อนกลับคืนสู่จีน มาเก๊าเคยมีช่วงหนึ่งที่เศรษฐกิจซบเซา สังคมเกิดความผันผวน เราเคยผ่านประสบการณ์ในช่วงนี้ ดังนั้นเรามีความรู้ร่วมกันที่จะรักษาความมั่นคงของมาเก๊า ปัจจุบัน มาเก๊ากลับคืนสู่มาตุภูมิครบรอบ 20 ปี เศรษฐกิจพัฒนาอย่างรวดเร็ว ชีวิความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเรื่องๆ ฐานะทางการเมืองของชาวมาเก๊าก็สูงขึ้น และยังสามารถเข้าร่วมกิจการบริหารของรัฐโดยผ่าน “2 สภา”(สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติ) ในฐานะที่เป็นพลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

(Bo/Lin)

Untitled Document