การลงทุนกับต่างประเทศของจีนสร้างประโยชน์แก่จีนและทั่วโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนร่วมกันประกาศ“รายงานสถิติการลงทุนของจีนกับต่างประเทศประจำปี2018” แสดงให้เห็นว่า ปี 2018ยอดปริมาณการลงทุนโดยตรงกับต่างประเทศของจีนอยู่ใน3อันดับแรกของโลก โดยมีการลงทุนครอบคลุม 188ประเทศ มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและแขนงอาชีพขนาดใหญ่18ประเภทของเศรษฐกิจประชาชาติ บริษัททุนจีนในต่างประเทศกว่า  70%สามารถสร้างกำไรหรือมีรายได้ในระดับที่น่าพอใจ ขณะเดียวกันบริษัททุนจีนในต่างประเทศก็มีการจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลท้องถิ่นรวมกว่า 59,400ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้เกิดการจ้างงานชาวต่างชาติประมาณ1.9ล้านคน ซึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนพนักงานบริษัททุนจีนในต่างประเทศ

ปัจจุบัน แนวโน้มการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวน การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศก็ซบเซา แต่การกีดกันทางการค้ามีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้น  ภายใต้สภาพเช่นนี้จีนมีการลงทุนโดยตรงกับต่างประเทศอย่างมั่นคงและต่อเนื่องBมีส่วนช่วยส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังการแข่งขันระหว่างประเทศของจีน ขณะเดียวกัน ยังมีส่วนช่วยให้ประเทศที่จีนไปลงทุนมีรายได้เพิ่มและสร้างโอกาสการมีงานทำให้มากขึ้นด้วย

(Bo/Lin)

Untitled Document