บทวิเคราะห์เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์” แรงขับเคลื่อนจีนพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง        

วันนี้ (6 ต.ค.) ซีอาร์ไอออกบทเคราะห์เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดของการพัฒนาจีน

บทความระบุว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ที่เด่นชัดของประชาชาติจีน ทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดที่ทำให้จีนพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง รัฐบาลจีนยึดเป้าหมายการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงามของประชาชนเป็นจุดทุ่มเทกายใจในการสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยจีนเองตามความต้องการของตลาด ค้นหาหนลู่ทางการพัฒนาใหม่ที่พัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างสำเร็จ ได้สร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไปจนถึงความเข้มแข็งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และประเทศชาติ

นอกจากนี้ จีนยังได้ดำเนินความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศบนพื้นฐานแห่งการอำนวยประโยชน์แก่กันและได้ชัยชนะด้วยกัน สร้างคุณงามความดีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มนุษยชาติต้องเผชิญหน้าร่วมกัน

บทความย้ำว่า จีนยังมีศักยภาพอีกมากในด้านความคิดสร้างสรรค์ ในอนาคต จีนจะหลอมรวมเข้ากับระบบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของโลกให้มากขึ้น มีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโลกอย่างลงลึก อำนวยประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนมากขึ้น

(YIM/LING/CAI)

Untitled Document