บทวิเคราะห์เรื่อง “จีนสีเขียว” ยกระดับความงามของระบบนิเวศโลก

ช่วงระหว่างปี 2000-2007 พื้นที่สีเขียวของโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในสัดส่วนดังกล่าว มีกว่าร้อยละ 25 มาจากการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจีน คิดเป็นอันดับ 1 ของโลก

ความพยายามของจีนที่ยึดหลักการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ โดยได้จัดโครงการปลูกป่าทางตอนเหนือทั้ง 3 แนวของจีน ได้แก่ แนวตะวันตกเฉียงเหนือ แนวเหนือตอนกลาง และแนวตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ให้เป็น “เขตสาธิตเศรษฐกิจนิเวศ” ในพื้นที่ทะเลทรายระดับโลก

ล่าสุดเดือนกันยายนปีนี้ ในการมอบรางวัล Champions of the Earth Awardซึ่งเป็นรางวัลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงสุดของสหประชาชาติ มีการมอบรางวัลสาขาแรงบันดาลใจและการกระทำ (inspiration and action)ให้กับโครงการป่าไม้มด (ANT FOREST) ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางอินเตอร์เน็ตของจีน นับเป็นครั้งที่ 3 ที่จีนคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้ ต่อจากที่เคยคว้ารางวัลดังกล่าวให้กับโครงการป่าไม้ไซ่ฮั่นป้ามณฑลเหอเป่ย และโครงการสาธิตการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ชนบทของมณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang’s Green Rural Revival Program)

 

(YIM/LING/CAI)

Untitled Document