บทวิเคราะห์: จีนส่งสัญญาณชัดเจน 3 ประการเกี่ยวกับปัญหาฮ่องกง

 

วันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา CMG รายงานบทวิเคราะห์โดยระบุว่า ก่อนหน้านี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้กล่าวขณะร่วมการพบปะกับผู้นำกลุ่มประเทศบริคส์ ครั้งที่ 11 ที่กรุงบราซีเลียว่า การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนอย่างต่อเนื่องนั้น ได้ทำลายกฎหมายและระเบียบสังคมอย่างรุนแรง ทำลายความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของฮ่องกงเป็นอย่างมาก และถือเป็นการท้าทายหลักการ “หนึ่งประเทศสองระบบ” ของจีนอย่างรุนแรง หน้าที่เร่งด่วนที่สุดในปัจจุบัน คือ ต้องยุติการปะทะและความวุ่นวาย รวมถึงฟื้นฟูระเบียบในฮ่องกงให้ได้ พวกเราจะสนับสนุนผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงต่อไปอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในการปกครองด้วยกฎหมาย  สนับสนุนตำรวจฮ่องกงอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด อีกทั้งยังสนับสนุนองค์กรตุลาการของฮ่องกงอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในการลงโทษผู้ใช้ความรุนแรงและกระทำผิดกฎหมาย  ทั้งนี้ รัฐบาลจีนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการคุ้มครองอธิปไตย รักษาความมั่นคง คุ้มครองผลประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการใช้นโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” อย่างเต็มที่ ตลอดจนคัดค้านอำนาจภายนอกใด ๆ ที่มุ่งแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

คำกล่าวของนายสี จิ้นผิง ได้อธิบายความจริงของเหตุการณ์  “ปรับปรุงกฎระเบียบ (อำนาจและสิทธิพิเศษ) ของสภานิติบัญญัติ” เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และความเสียหายใหญ่ที่เกิดขึ้น ท่าทีสนับสนุนดังกล่าวของจีนแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลกลางมีจุดยืนสนับสนุนทางการฮ่องกงจัดการปัญหาด้วยกฎหมาย อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงเจตนารมที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของรัฐบาลจีนในการคุ้มครองอธิปไตยของประเทศ  และถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำสูงสุดของจีนกล่าวถึงสภาพความเป็นจริงและความเสียหายของเหตุการณ์ในฮ่องกง รวมถึงท่าทีของจีนในการสนับสนุนทางการฮ่องกงแก้ไขปัญหาความรุนแรง ฟื้นฟูระเบียบสังคม และความตั้งใจในการคุ้มครองอธิปไตยของประเทศ บนเวทีระหว่างประเทศอย่างเปิดเผยและชัดเจน ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนสู่ประชาคมโลก

Tim/Ldan/Zhou

Untitled Document