บทวิเคราะห์ อันตรายสามด้านที่เกิดเป็นอาชญากรรมรุนแรงในฮ่องกง

 

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน ไชน่า มีเดีย กรุ๊ป เผยแพร่บทวิเคราะห์เรื่อง อันตรายสามด้านที่เกิดเป็นอาชญากรรมรุนแรงในฮ่องกง โดยระบุว่า ตั้งแต่การเริ่มต้นวางแผนการแก้กฏหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นต้นมา ผู้ชุมนุมก็ได้ใช้ความรุนแรงทำลายสังคม กีดขวางการจราจร ทำลาย ปล้นจี้ เผา โจมตีตำรวจและประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งนอกเหนือขอบเขตการชุมนุมอย่างสันติไปมาก และได้ทำลายประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชนฮ่องกง โดยผู้ชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงเหล่านี้ที่ได้ละเมิดกฎหมายและระเบียบทางสังคม จำเป็นต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย ผู้ชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงได้ร่วมมือกับกลุ่มอิทธิพลภายนอก ละเมิดศักดิ์ศรีของประเทศอย่างเปิดเผย ท้าทายหลักการ “หนึ่งประเทศสองระบบ” ของจีนอย่างรุนแรง ซึ่งไม่ว่าจะประเทศใดๆที่ถูกก้าวล้ำอธิปไตย ก็ย่อมจะอดทนไม่ได้อย่างแน่นอน

bo/kt

 

Untitled Document