หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้าเผยแพร่บทความเรื่อง จีนไม่อนุญาตให้ใครมาท้าทายหลักการ“หนึ่งประเทศสองระบบ” ของจีนอย่างเด็ดขาด

หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้าเผยแพร่บทความฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายนเรื่อง จีนไม่อนุญาตให้ใครมาท้าทายหลักการ “หนึ่งประเทศสองระบบ”ของจีนอย่างเด็ดขาด โดยเน้นว่าการที่ใครหรือประเทศใดต้องการท้าทายหลักการ 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ ไม่อนุญาตให้ทำลายความมั่นคงของอธิปไตยของประเทศอย่างเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้ท้าทายอำนาจของรัฐบาลส่วนกลางและกฎหมายพื้นฐานของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอย่างเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้ใช้ฮ่องกงมาแทรกแซงทำลายแผ่นดินใหญ่จีน และการทำลาย“หนึ่งประเทศสองระบบ”เป็นความเชื่อที่เปล่าประโยชน์และไม่มีทางประสบความสำเร็จ

bo/kt

 

Untitled Document