จีนจะเยือนสหรัฐฯ ถกปัญหาเศรษฐกิจการค้าอีกครั้งต.ค.นี้

September 18, 2019