ปธน.จีนเน้น สร้างระบบสาธารณะสุขที่เข้มแข็ง

June 3, 2020