รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงประณามการใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้ประท้วง

September 22, 2019