นักการเมืองสหรัฐฯ กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับซินเจียงอีกครั้ง

July 4, 2020