เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำหมู่บ้านแก้ปัญหาความยากจนใน 3 ปี

July 6, 2020