“แคลช” จัดหนัก!! ซิงเกิลใหม่  “คิด วิเคราะห์  แยกแยะ”  แนะคนชั่วกลับใจ จะได้ไม่ตกนรก!!

November 6, 2019