ปธน.จีนเดินทางถึงกรุงเนปีดอโดยเครื่องบินพิเศษ

January 20, 2020