กระทรวงการต่างประเทศไทยแสดงท่าทีต่อสถานการณ์ฮ่องกง

September 11, 2019