จีน-สหรัฐฯต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศทางบวกให้กับการเจรจาระดับสูงด้วยน้ำใจและมาตรการอย่างจริงจัง

September 12, 2019