จีนประกาศยกเลิกการเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าบางรายการจากสหรัฐ

September 12, 2019