เขตบริหารพิเศษฮ่องกงประณามการใช้ความรุนแรงของผู้ประท้วง

September 17, 2019