ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษมาเก๊าระบุ ปฏิบัติตาม “ 1 ประเทศ 2 ระบบ”

September 17, 2019