บทวิเคราะห์: เป้าหมายการสนับสนุนกลุ่มต่อต้านจีนและก่อกวนฮ่องกงของนักการเมืองสหรัฐฯ จะไม่เป็นผล

September 20, 2019