ปธน.จีนอวยพรเกษตรกรทั่วประเทศในโอกาส “เทศกาลการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรจีน”

September 23, 2019