ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระบุ ทางการจะทุ่มเทกำลังเพื่อยับยั้งความรุนแรงและฟื้นฟูระเบียบสังคม

September 23, 2019