จีนตั้งศูนย์ข่าวงานฉลอง 70 ปี การสถาปนาจีนใหม่

September 23, 2019