หนุ่มสาวจากกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊า 3000คนร่วมกันอวยพรประเทศ

September 24, 2019