ฮ่องกงจัดงานฉลองครบรอบ 70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

September 24, 2019