ปธน.จีนส่งสาสน์แสดงความยินดีประชุมนานาชาติกว่างโจว “อ่านจีนให้เข้าใจปี 2019”

October 27, 2019