ผู้ว่าฯ เขตฮ่องกงระบุการใช้ความรุนแรงต้องถูกประณามโดยสังคม

November 15, 2019