ปธน.สีพบผู้ว่าฯ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

December 19, 2019