ชาวจีนในตุรกีประณามสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายซินเจียง

December 19, 2019