“หนึ่งประเทศ สองระบบ” เป็นการประกันที่ดีที่สุดเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบสุขของมาเก๊า

December 19, 2019