สถานีโทรทัศน์อิตาลีสัมภาษณ์พิเศษกับผู้อำนวยการไชน่า มีเดีย กรุ๊ป

December 19, 2019