บทวิเคราะห์:มาเก๊าปฏิบัติตาม “หนึ่งประเทศ สองระบบ”อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

December 19, 2019