ปธน.จีนเขียนบทความลงนสพ.พม่า หวังสองประเทศกระชับการสร้างอนาคตร่วมกัน

January 17, 2020