ปธน.จีนเขียนบทความลงนสพ.พม่า หวังสองประเทศกระชับการสร้างอนาคตร่วมกัน

January 20, 2020