ผู้นำจีน-เวียดนามส่งข้อความอวยพรครอบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต

January 20, 2020