ปธน.จีนร่วมงานเลี้ยงต้อนรับของปธน.เมียนมา

January 20, 2020