ปธน.จีนพบปะเจรจากับพล.อ.อาวุโสมี่น อองไลง์

January 20, 2020