รมต.ตปทจีนชี้การเยือนพม่าของปธน.จีนเป็น การผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน

January 20, 2020