ปธน.จีนร่วมพิธีต้อนรับที่จัดขึ้นโดยปธน.เมียนมา

January 20, 2020