ผู้นำจีน-เมียนมาร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฉลอง 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต

January 20, 2020