ปธน.จีนร่วมพิธีเปิดงานฉลอง 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและปีแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน-เมียนมา

January 20, 2020