ปธน.จีนชี้นำการควบคุมและป้องกันโควิด – 19

March 8, 2020