จีนชี้นักการเมืองสหรัฐฯ บางคนเห็นแก่ตัวทำลายความร่วมมือระหว่างประเทศในการต้านโควิด-19

March 20, 2020