หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้าเผยแพร่บทความเรื่อง จีนไม่อนุญาตให้ใครมาท้าทายหลักการ“หนึ่งประเทศสองระบบ” ของจีนอย่างเด็ดขาด

November 21, 2019